Obec Klin
Obec Klin

VZN

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Klin

VZN 02_2020 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Klin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,03 kB

Dodatok č.3 k VZN č. 24/2016 o nakladaní s KO a DSO v obci Klin

Dodatok č. 3 k VZN č. 242016 nakladanie s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 653,98 kB

Rok 2020

Dodatok č.3 k VZN č. 24/2016 o nakladaní s KO a DSO v obci Klin

Dodatok č. 3 k VZN č. 242016 nakladanie s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,6 kB

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Klin

Popis k VZN_Klin č. 242016 o nakladaní s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,3 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Klin

Dodatok č.2 k VZN č. 2 2019 – účinné od 01.09.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,42 kB

VZN č.12020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.12020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,87 kB

VZN č. 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Klin

VZN 3_2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Klin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,06 kB

VZN 2/2019 o miestnych daniach , poplatku za KO a DSO

VZN č. 2 2019 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,94 kB

Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 27/2016 - zmena na rok 2020

Príloha č. 1 k VZN 272016 (od 01.01.2020).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,01 kB

Rok 2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klin a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

Zásady hospod.a naklad. s majetkom obce - 2019 (SCHVÁLENÉ).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,22 kB

Zmena Prílohy č. 1 k VZN č. 27/2016 - zmena na rok 2019

Príloha č. 1 k VZN 272016 (zmena od 12 2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,04 kB

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Klin

Dodatok č.1 k VZN č. 2 2019 – účinné od 01.11.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,3 kB

VZN č. 1/2019 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa

8938-VZN-c.-012019-o-poskytovani-prispevku-pri-narodeni-dietata.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,83 kB

VZN č. 2/2019 O určení výšky príspevkov za pobyt v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Klin

9171-VZN-c.-2-2019-ucinne-od-01.09.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,91 kB

Rok 2018

VZN č.32/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Klin

8107-VZN-c.-32-2018-o-umiestnovani-voleb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,25 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klin č. 33/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

8726-Vseobecne-zavazne-nariadenie-Obce-Klin-c.-332018-o-zavedeni-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,79 kB

VZN č. 34/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin

8809-VZN-c.-342018-o-nakladani-s-KO-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,91 kB

Rok 2017

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami

7398-Dodatok-c.2-Zasady-hospodarenia-s-financnymi-prostriedkami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,91 kB

Zásady odmeňovania poslancov v Obci KLIN

7728-Zasady-odmenovania-poslancov-v-Obci-KLIN-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,07 kB

Všeobecne záväzného nariadenia č. 30/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Klin

7734-VZN-302017-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-od-1.1.2018-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,33 kB

Rok 2016

VZN 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

6086-VZN-c.24-2016-o-nakladani-s-KO-a-DSOv-obci-Klin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,23 kB

VZN č. 25/2016 - Výška príspevkov v MŠ, ŠJ, ŠK (účinné od 01.09.2016)

6153-VZN-c.-25-2016-ucinne-od-01.09.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,05 kB

VZN č. 26/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Klin

6485-VZN-262016-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-od-1.1.2017-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,78 kB

VZN č. 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠK, ŠJ a záujmové vzdelávanie

6486-VZN-272016-o-urceni-vysky-dotacie-na-pevadzku-a-mzdy-na-diet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,47 kB

VZN č. 28/2016 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin.

6488-VZN-282016-o-miestnych-daniach-a-poplatok-za-KO-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,73 kB

Dodatok č.1 k VZN č.24/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO na území obce Klin

8031-Dodatok-c-1-k-VZN-c.24-2016-o-nakladani-s-opadom-obec-Klin-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,93 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin

8106-Dodatok-c.2-k-VZN-c.24-2016-o-o-nakladani-s-komunalnymi-odpa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,72 kB

Rok 2015

VZN č. 21/2015 o určení školského obvodu ZŠ, miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ

5654-schvalene-vzn-c-212015-od-01012016-1447162512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,52 kB

VZN č. 22/2015 - Dodatok č. 2 k ÚPN obce Klin

5694-vzn-c222015-dodatok-c2-k-up-1451377721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,58 kB

VZN č. 23/2015 o krátkodobom prenájme

5692-vzn-c-232015-kratkodoby-prenajom-obce-klin-1450861874.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,4 kB

Rok 2014

VZN č. 16/2014 o držaní psov

4845-vzn-16-2014-o-drzani-psov-1400589387.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,08 kB

VZN č. 18/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce KLIN

5171-vzn-ulice-a-stavby-1417693212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,43 kB

VZN č.20/2014 o spôsobe náhradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

5194-vzn-20-2014-nahradne-zasobovanie-1418817270.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156 kB

Dodatok č.1k VZN 20/2014

6100-DODATOK-c.-1-VZN-20-2014-nahradne-zasobovanie-...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,14 kB

Rok 2013

VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

4618-vzn-c-132013-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,58 kB

VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

4617-vzn-c-15-2013-spolocstravovanie-ucinne-od-01012014-138779996.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,93 kB

Rok 2012

VZN č. 5/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

3799-vzn-c-52012-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-135513157.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

VZN 10/2012 o zákaze hazardných hier v obci Klin

4383-vzn-c-102012-o-zakaze-hazardnych-hier-v-obci-klin-1355833232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,05 kB

VZN č. 11/2012 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

4257-vzn-c-11-2012-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-1358777960.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,89 kB

VZN č. 6/2012 - sociálne služby v obci Klin

4005-prilohy-k-vzn-c-62012-tlaciva-a-ziadosti-1349083273.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,25 kB

Rok 2011

VZN č. 1/2011 - Dotácia na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení

3801-vzn-c-12011-dotacia-na-dieta-ms-a-skolskych-zariadeni-135479.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,21 kB

VZN č. 4/2011

3811-vzn-4-2011-kanalizacia-klin-nizny-koniec-1335342063.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,24 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011 - Od 01.09.2016

6152-Priloha-c.-1-k-VZN-1-2011-ucinna-od-01.09.2016-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,41 kB

Neplatné

už neplatné VZN

VZN č. 2/2011 - PLATNÉ do 31.12.2011

3809-vzn-2-2011-o-dani-2012-1335341848.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,08 kB

VZN č. 3/2011 - PLATNÉ DO 31.12.2011

3810-vzn-3-2011-o-odpadoch-na-rok-2012-1335341965.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,74 kB

VZN č. 7/2012 o určení príspevkov od rodičov za pobyt v MŠ, ŠK, ŠJ - PLATNÉ DO 31.12.2013 !!!!!!

3816-vzn-c72012-vyska-prispevkov-v-ms-sk-sj-a-vsj-od-01092012-134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,75 kB

VZN č. 8/2012 o miestnych daniach - PLATNÉ do 31.12.2013

4386-vzn-c-8-2012-o-miestnych-daniach-1357307811-1367223067.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,36 kB

VZN č. 14/2013 o príspevkoch od rodičov za pobyt v MŠ, ŠK a ŠJ - PLATNÉ do 31.08.2016

4626-vzn-c-14-2013-ucinne-od-01012014-1389270565.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,58 kB

VZN č. 17/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - PLATNÉ DO 31.12.2016

5006-vzn-172014-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce-1409741714.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,14 kB

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

elektronické služby ESMAO

Externé odkazy

skolaSODBnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom