Menu

Obec Klin
Obec Klin

Zberný dvor

Otváracia doba zberného dvora je:

Pondelok:  14:00 – 16:00
Streda:       14:00 – 16:00
Piatok :      14:00 – 16:00
Sobota:      10:00 – 14:00

Zodpovedná osoba je pán Peter Hušla. Tel. kontakt 0911 964 778.

Zberný dvor bude po otváracích hodín uzamknutý a zakazuje sa vyhadzovať odpad cez bránu do zberného dvora.

Pokyny pre občanov, ako sa správať na zbernom dvore:

Po dovezení odpadu na zberný dvor sa vykoná pracovníkom zberného dvora kontrola zloženia a obsahu dovezeného odpadu, cieľom ktorej je zamedziť prevzatiu takých odpadov alebo ich prímesí, ktoré nie je možné prevziať na zberný dvor.

Poverený pracovník zapíše množstvo odpadov, ktoré občan na dvor doniesol. Občan za odpad dá pracovníkovi zberného dvora adekvátny počet žetónov. Jeden žetón = 110 litrová smetná nádoba. Za biologicky rozložiteľný odpad a jedlé oleje a tuky sa žetóny nedávajú.

Po roztriedení a zapísaní je občan povinný uložiť dovezené odpad do prislúchajúceho kontajnera, ktorý určí poverený pracovník.
V areáli zberného dvora sa okrem pracovníkov obce môžu pohybovať len osoby privážajúce odpady. Tieto osoby musia dodržiavať pokyny povereného pracovníka.

Základnou povinnosťou pri obsluhe zberného dvora je zachovávanie poriadku a čistoty a dodržiavanie prevádzkových predpisov.
Žiadame a zároveň prosíme občanov našej obce, aby rešpektovali tieto informácie.

Na zberný dvor môžu občania obce Klin doniesť nasledovné druhy odpadov:

Objemný odpad

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (napr. starý nábytok, sedačka, koberce). Tento odpad je možné priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je taký, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác v domácnostiach. Patrí tu: zmesi drobného betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne. Tento odpad je možné priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad zo záhrady a to tráva, lístie, piliny, konáre. Tento druh odpadu je možné priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.

Jedlé oleje a tuky

Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Nepatria tu motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú občania samostatne.

Textil a šatstvo

Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu. Tento druh odpadu je možné priniesť na zberný dvor a na zbernom dvore umiestniť do kontajnera na to určeného.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

rozana

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v KlineFond na podporu športu

elektronické služby ESMAO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Preklad (translations)