Obec Klin
Obec Klin

OZ Orlovňa Klin

Občianske združenie Orlovňa Klin

OZ Orlovňa Klin vzniklo v roku 2014. Združenie používa názov Orlovňa, ktorý bol zaužívaným názvom bývalého spolkového domu Jednoty Orla v Kline. Cieľom Združenia je poskytovať osvetovú, vzdelávaciu, kultúrnu, výchovnú, poradenskú a publikačnú činnosť s cieľom napomáhať k všeobecnému rozvoju obce.

Cieľ a činnosť združenia:

a)    Vyhľadávať, zhromažďovať a uchovávať archiválie, predmety a poznatky, vzťahujúce sa k histórii obce Klin, publikovať a sprístupňovať ich ,
b)    Organizovanie prednášok, školení, vzdelávacích kurzov a ostatných foriem vzdelávania zvyšujúcich vzdelanostnú úroveň obyvateľov,
c)    Spolupráca s aktérmi regionálneho rozvoja pri príprave a implementácii rozvojových projektov a programov,
d)    Propagácia obce  na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
e)    Podpora spoločenského života, kultúry, kultúrneho dedičstva, umenia a športu v obci, 
f)    Podpora cestovného ruchu v regióne.
 

Zloženie výboru OZ Orlovňa Klin:

Predseda:  Ing. Peter Jendroľ 
Podpredseda: Andrea Kekeľáková Laššáková    
Pokladníčka: Andrea Kekeľáková Laššáková  
Členovia predsedníctva: Ľudovít Svetlošák, Soňa Feniková
Predseda revíznej komisie: Peter Večerek  
Členovia revíznej komisie: Martin Nešťák, Jana Sroková

Do OZ Orlovňa je začlenená organizačná  zložka Pamätná izba obce Klin. Jej správou je poverený Ing. Peter Jendroľ a Peter Večerek.

 

Aktuality

Externé odkazy

skolavc klinnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzp

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom