Menu

Obec Klin
Obec Klin

Základné údaje

Počet obyvateľov: 2470 (k 31.12.2020)
Ženy: 1245
Muži: 1225
Územno-správne členenie: 
Žilinský samosprávny kraj, Okres Námestovo
Združenia: Euroregión Beskydy, Združenie Biela Orava, Združenie Babia Hora, Asociácia horských sídiel Slovenska
Rozloha: 1278 ha.
Prvá písomná zmienka je z roku 1567 (v tom roku sa už spomína v súpise).

História: Obec vznikla v polovici 16. storočia na valaskom práve. Patrila Oravskému panstvu a založili ju Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín, spravovali ju dediční richtári.  Spustla za kuruckých vojen. Klin sa už v 18. storočí stal dedinou obchodníkov, remeselníkov a pláteníkov. Začiatkom 19. storočia sa začali objavovať murované domy tzv. plátenícke kúrie.  V roku 1778 mala 470 obyvateľov, v roku 1828 mala 151 domov a 822 obyvateľov. Obyvatelia Klina sa okrem poľnohospodárstva zaoberali aj chovom hovädzieho dobytka a oviec, drevorubačstvom, pltníctvom a šindliarstvom.

Významní rodáci a osobnosti pochádzajúce z obce:
František Skyčák ml. (1899-1945) - filozof , pedagóg, cirkevný dejateľ, v rokoch 1938-1945 rektor spišského katolického seminára.
František Skyčák (1870-1953) - politik a podnikateľ 
František Skyčák (1824-1881) - obchodník s plátnom a zakladateľ kúpeľov Slaná Voda
Pavol Olexík (1801-1878) - lekár, botanik, meteorólog

Pôvod názvu obce: Klin je pôvodné označenie pre výbežok hory medzi dvoma potokmi
Geografická šírka: 49°26'
Geografická dĺžka: 19°29'
Najbližší hraničný prechod: Bobrov, (Slovensko - Poľsko)
Nadmorská výška: stredná: 646 m.n.m.najvyššia: 922 m.n.m.najnižšia: 610 m.n.m.
Prevažné horninové zloženie: flyš
Ťažené alebo vzácne minerály a horniny: travertín
Povrchové celky: Podbeskydská vrchovina
Podnebie (podnebná oblasť): mierne teplá oblasť, chladná oblasť
Zvláštnosti miestneho podnebia: pod Ťaskovkou nezamŕza cez zimu voda 
Vodstvo (povodie): Polhoranka
Rieky (potoky): Kliňanka, Vahanovský potok, Michaľovka, Červený potok
Jazero, vodná nádrž: žiadne
Pramene: žiadne
Minerálne vody: žiadne
Prevažujúce pôdne typy: hnedé lesné pôdy
Prevažujúce pôdne druhy: hlinito-piesočnaté pôdy
Ich úrodnosť: priemerná
Ich využitie: obilniny (pšenica, ovos), zemiaky
Rastlinstvo(rastlinný stupeň): stupeň smrekových lesov
Prevažujúci porast: prevaha lúk, pasienkov; lesy
Vzácne, chránené druhy rastlín: horec luskáčovitý, vstavačovec májový, bielokvet močiarny, andromédka sivolistá, nezábudka močiarna a i.
Živočíšstvo: oblasť živočíšstva ihličnatých lesov
Prevažujúce druhy živočíchov: zajac, jeleň, srna, vlk, líška, diviak a pod.
Vzácne, chránené druhy živočíchov: salamandra škvrnitá, mlok karpatský, skokan hnedý, drozd kolohrivý, pôtik kapcavý a i.
Najbližšie chránené územia: Klinské rašelinisko, Ťaskovka
Národnosti žijúce v sídle a okolí: slovenská
Prevládajúce vierovyznanie (názvy kostolov): rímskokatolícke (kostol sv.Antona Paduánskeho)
Zamestnanosť (pracoviská v sídle): stolárstvo Natural door, obchody, drobné služby 
Dochádzka za prácou: Námestovo, okolie Bratislavy, Česko
Priemyselná výroba: žiadna
Výroba v podniku pre zahraničný trh: nie
Použitý druh osobnej dopravy: autobusová doprava, železničná doprava - najbližšia stanica Tvrdošín, Dolný Kubín, prestupná stanica Kraľovany  
Poľnohospodárstvo: chov ošípaných, hydina a hovädzieho dobytka
Poľnohospodárske podniky: DAKNA  Námestovo, Poľnohospodárske družstvo Beskydy
Hlavné  plodiny: obilniny, zemiaky
Lesné hospodárstvo (odhad lesnatosti kat. územia): 22% 
Prevládajúca drevina: smrek
Využitie lesa: ťažba dreva, 
Vodné hospodárstvo (podnik zabezpečujúci zásobovanie vodou): Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín
Zdroj pitnej vody: Oravice (Roháče)
Vodovod: áno
Kanalizácia: áno, napojená na ČOV v Námestove 
Povodeň na najbližšej rieke: potok Kliňanka rok 1998
Doprava (organizácie, ktoré ju zabezpečujú): SAD Ružomberok
Druh dopravy: cestná
Dopravné ťahy smerujú do: Námestova
MHD: nie
Stav životného prostredia: dobrý
Bytové hospodárstvo: individuálna výstavba rodinných domov
Obchody: predajne potravinárskeho tovaru a zmiešaného tovaru,  pohostinstvá
Zdravotníctvo (zdravotné zariadenia): žiadne; najbližšie poliklinika v Námestove
Školstvo (počet ZŠ, SŠ, VŠ): Základná škola s materskou školou v Kline
Telovýchovné a športové zariadenia: telocvičňa, futbalové ihriská, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, box club Triebeľ,  bežecké trate
Šport: v súčasnosti futbal - družstvo mužov, dorast, žiaci; stolný tenis; 
Kultúrne inštitúcie: žiadne
Kultúrne, spoločenské a športové  podujatia: futbalové súťaže, stolný tenis,  Kliňanská Biela stopa v behu na lyžiach, Prechod na bežkách Kliňanským chotárom, Obecné paráčky, Deň obce, Vianočný stolnotenisový turnaj, maškarné a spoločenské plesy, Vzdanie úcty životu – vítanie novonarodených detí, Spoločné vítanie nového roka pri vianočnom stromčeku pod kostolom, Stretnutie dôchodcov
Spolky, združenia a iné organizácie, ktoré v meste/obci pôsobia: Lesné združenie obce Klin, Urbár-pozemkové společenstvo Klin, Telovýchovná  jednota Tatran Klin, Dobrovoľný hasičský zbor v Kline, Chrámový spevácky zbor, Poľovnícké združenie so sídlom v Rabči, Miestny spolok SČK, Jednota dôchdcov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov;
Kultúrnohistorické pamiatky: kaplnka z roku 1825, remeselnícke plátenícke kúrie z  19. storočia
Cestovný ruch(zaujímavosti): Socha Krista na vrchu Grapa
Možnosti na ubytovanie: bez ubytovania
Možnosti na stravovanie: Pizzeria- Koliba, Krčma Pod Grapou
Cestovný ruch v obci: bežecké trate, turistická trasa na Vahanov a Socha Krista na Grape, cyklocesta z Klina do Námestova (stará Kliňanská cesta)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

rozana

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v KlineFond na podporu športu

elektronické služby ESMAO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Preklad (translations)