Obec Klin
Obec Klin

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

kostolSprávcom farnosti je od 1. 8. 2012 doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. Kaplánom je od 1. 7. 2020. Mgr. Vincent Pollák. Farnosť bolá založená 1. 7. 1998. Dovtedy bola filiálkou farnosti Zubrohlava. Patrí do dekanátu Námestovo. Farským kostolom je Kostol sv. Antona Paduánskeho. Pôsobí tu Mládežnícky spevácky zbor a Vokálny zbor. Veľký duchovný význam má tiež Areál pri soche Krista na vrchu Grapa, z ktorého je zároveň krásny výhľad na krajinu.
 

Adresa:

Hlavná 223/126
029 41  Klin
 
 

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 124
Výlet do Juráňovej doliny

Výlet s deťmi do Juráňovej doliny

Dátum: 3. 7. 2021

Obecný úrad Klin a Farský úrad Klin v spolupráci s Radou Mládeže organizuje výlet pre deti do prírody v neďalekej Juráňovej dolina v Západných Tatrách. Bližšie informácie na plagáte a nahlasovanie účastníkov u kaplána Vincenta Polláka (0908 579 276)

Pomoc Slovákom v Poľsku

Dátum: 3. 7. 2021

Z biskupského úradu v Spišskom Podhradí poslal povzbudenie a prosbu administrátor diecézy Mons. Ján Kuboš. Týka sa to pomoci slovenskej komunite žijúcej v časti Poľska, ktorá v histórii patrila k územiu Slovenska, a ktorá bola zasiahnutá ničivým požiarom.

Pastiersky list biskupov Slovenska

Dátum: 13. 2. 2021

Na nedeľu 14. februára 2021 poslala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pastiersky list pri príležitosti stého výročia biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov, ku ktorým patrí aj spišský biskup Boží sluha Ján Vojtaššák.

Svätá omša na HROMNICE 1

Svätá omša na HROMNICE

Dátum: 2. 2. 2021

V dnešný sviatok Obetovania Pána v chráme, t.j. 2.2.2021, bude priamy prenos svätej omše prostredníctvom internetu o 17:00 podvečer.

Streamovaná svätá omša 1

Streamovaná svätá omša

Dátum: 16. 1. 2021

V nedeľu 17.1.2021 o 10:00 bude z nášho farského kostola sv. Antona Paduánskeho vysielaná svätá omša cez obecnú facebookovú stránku. Prihláste sa a spojme sa spolu v modlitbe a slávení.

Pastierský list na Nový Rok 2021

Dátum: 1. 1. 2021

Konferencia biskupov Slovenska vydala pastierský list na Nový rok 2021 - rok sčítania obyvateľstva.

Obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb 1

Obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb

Dátum: 1. 1. 2021

Od 1. januára 2021 sú v platnosti nové obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, z ktorých vyplýva zákaz verejného slávenia svätých omší. Uverejňujeme usmernenie z Biskupského úradu od diecézneho administrátora spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša.

Advent 2020

Adventná aktivita

Dátum: 28. 11. 2020

Počas adventného obdobia sa pripravujeme na oslavu Ježišovho príchodu na tento svet a zároveň pripravujeme svoje životy na jeho druhý príchod na konci vekov. Prežime spoločne v kruhu rodiny svetlo adventných sviec.

Dary a telenty

Liturgia doma - 33. nedeľa cez rok A

Dátum: 14. 11. 2020

Pre rodinné prežívanie domácej liturgie v čase obmedzení a pandémie znova prináša kňaz spišskej diecézy Róbert Neupauer užitočné materiály.

domáca cirkev

Liturgia doma - 32. nedeľa cez rok

Dátum: 7. 11. 2020

Aj túto nedeľu vám ponúkame liturgiu domácej cirkvi. Je to spôsob ako prežiť bohoslužbu slova v domácom prostredí s rodinou.

Liturgia domácej cirkvi 1

Liturgia domácej cirkvi

Dátum: 1. 11. 2020

Nakoľko sú obmedzenia ohľadom slávenia verejných bohoslužieb v kostoloch, a mnohí túžite po duchovnom naplnení, ponúkame vám texty na domácu liturgiu.

LIVE svätá omša 1

LIVE svätá omša

Dátum: 1. 11. 2020

Ponúkame priamy prenos svätej omše z farského kostola sv. Antona Paduánskeho v Kline

Birmovka v Kline

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka odišiel do večnosti

Dátum: 28. 10. 2020

Dnes 28.10.2020 v skorých ranných hodinách odišiel pred Božiu tvár do večnosti náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Povzbudzujeme veriacich k modlitbe a obete za jeho nesmrteľnú dušu.

cintorin na dušičky

Dekrét z Vatikánu ohľadom odpustkov za duše v očistci

Dátum: 28. 10. 2020

V Novembri si veľmi vrúcne s modlitbou a obetou spomíname na svojich zosnulých príbuzných. V tomto čase ohrozenia pandémie COVID-19 aj Apoštolská Penitenciária vydala dekrét, ktorým sa upravuje získavanie odpustkov v nastávajúcich dňoch kvôli Koronavírusu.

Duchovný život počas zákazu vychádzania

Dátum: 28. 10. 2020

V súčasnom stave obmedzenia pohybu osôb kvôli pandémii Krornavírusu prišli usmernenia k liturgickým sláveniam a odporúčania pre pastoračnú múdrosť vo farnostiach na Slovensku.

Nové usmernenia v súvislosti so šírením Koronavírusu

Dátum: 17. 10. 2020

15. októbra vstúpili do platnosti nové nariadenia ohľadne šírenia ochorenia COVID-19. Dotýka sa to aj slávenia verejných bohoslužieb na území Slovenskej republiky.

Nariadenie diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku

Dátum: 11. 10. 2020

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal nariadenie na žiadosť ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Krízového štábu. Týka sa verejného slávenia bohoslužieb v regiónoch Oravy a Liptova.

Sväté omše v nedeľu 4.10.2020

Dátum: 1. 10. 2020

Upozorňujeme veriacich na zmenu časov svätých omší v nedeľu 4.10.2020 z dôvodu nových opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19

#

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

Dátum: 17. 6. 2020

Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

2. ročník Diecéznej školy viery. 1

2. ročník Diecéznej školy viery.

Dátum: 30. 5. 2020

8. Božie prikázanie

Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu 1

Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu

Dátum: 8. 5. 2020

Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvänie, ani profanáciu.

Modlime sa ruženec v domácnosti 1

Modlime sa ruženec v domácnosti v mesiaci máj

Dátum: 27. 4. 2020

List pápeža Františka na mesiac máj
Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

#

Aktivita 8. Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dátum: 18. 4. 2020

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)
Symbolom pre tento týždeň je srdce, ktoré odpúšťa je milosrdné.

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie 1

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Dátum: 14. 4. 2020

Ponúkame katechézu pre všetkých ktorí sa zapojili do projektu Diecézna škola viery II. o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu.
Pozývame zvlášť birmovancov v rámci prípravy na sviatosť birmovania.
Dokument si môžete pozrieť na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána 1

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána

Dátum: 10. 4. 2020

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10)
Symbolom pre tento týždeň sú okovy ako symbol, že sú rozlomené okovy smrti.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 1

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020 1

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020

Dátum: 7. 4. 2020

Povzbudzujúce slová otca biskupa na Veľkú noc

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu 1

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu

Dátum: 6. 4. 2020

Bratislava 6. apríla (TK KBS) Českí a moravskí biskupi pozvali veriacich, aby na Bielu sobotu po zotmení zapálili vo svojich domovoch sviečku alebo vystavili do okna obraz Ježiša Krista. "Je to veľmi pekná iniciatíva: budem rád, ak sa k nej pridajú aj slovenskí veriaci," povedal pre TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu 1

Novéna k Božiemu milosrdenstvu - začína sa modliť na Veľký piatok

Dátum: 6. 4. 2020

Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na Veľký piatok a končí Sviatkom Božeho milostrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Novéna sa môže modliť aj počas celého roka.

Pán Ježiš povedal Faustíne: "Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásť krát. Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva."

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie domoa - verzia pre mobilné zariadenia 1

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie doma - verzia pre mobilné zariadenia

Dátum: 5. 4. 2020

Inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas
od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele

Zobrazeno 1-30 z 124

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

elektronické služby ESMAO

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom