Obec Klin
Obec Klin

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

kostolSprávcom farnosti je od 1. 8. 2012 doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. Kaplánom je od 1. 7. 2020. Mgr. Vincent Pollák. Farnosť bolá založená 1. 7. 1998. Dovtedy bola filiálkou farnosti Zubrohlava. Patrí do dekanátu Námestovo. Farským kostolom je Kostol sv. Antona Paduánskeho. Pôsobí tu Mládežnícky spevácky zbor a Vokálny zbor. Veľký duchovný význam má tiež Areál pri soche Krista na vrchu Grapa, z ktorého je zároveň krásny výhľad na krajinu.
 

Adresa:

Hlavná 223/126
029 41  Klin
 
 

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 117
Advent 2020

Adventná aktivita

Dátum: 28. 11. 2020

Počas adventného obdobia sa pripravujeme na oslavu Ježišovho príchodu na tento svet a zároveň pripravujeme svoje životy na jeho druhý príchod na konci vekov. Prežime spoločne v kruhu rodiny svetlo adventných sviec.

Dary a telenty

Liturgia doma - 33. nedeľa cez rok A

Dátum: 14. 11. 2020

Pre rodinné prežívanie domácej liturgie v čase obmedzení a pandémie znova prináša kňaz spišskej diecézy Róbert Neupauer užitočné materiály.

domáca cirkev

Liturgia doma - 32. nedeľa cez rok

Dátum: 7. 11. 2020

Aj túto nedeľu vám ponúkame liturgiu domácej cirkvi. Je to spôsob ako prežiť bohoslužbu slova v domácom prostredí s rodinou.

Liturgia domácej cirkvi 1

Liturgia domácej cirkvi

Dátum: 1. 11. 2020

Nakoľko sú obmedzenia ohľadom slávenia verejných bohoslužieb v kostoloch, a mnohí túžite po duchovnom naplnení, ponúkame vám texty na domácu liturgiu.

LIVE svätá omša 1

LIVE svätá omša

Dátum: 1. 11. 2020

Ponúkame priamy prenos svätej omše z farského kostola sv. Antona Paduánskeho v Kline

Birmovka v Kline

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka odišiel do večnosti

Dátum: 28. 10. 2020

Dnes 28.10.2020 v skorých ranných hodinách odišiel pred Božiu tvár do večnosti náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Povzbudzujeme veriacich k modlitbe a obete za jeho nesmrteľnú dušu.

cintorin na dušičky

Dekrét z Vatikánu ohľadom odpustkov za duše v očistci

Dátum: 28. 10. 2020

V Novembri si veľmi vrúcne s modlitbou a obetou spomíname na svojich zosnulých príbuzných. V tomto čase ohrozenia pandémie COVID-19 aj Apoštolská Penitenciária vydala dekrét, ktorým sa upravuje získavanie odpustkov v nastávajúcich dňoch kvôli Koronavírusu.

Duchovný život počas zákazu vychádzania

Dátum: 28. 10. 2020

V súčasnom stave obmedzenia pohybu osôb kvôli pandémii Krornavírusu prišli usmernenia k liturgickým sláveniam a odporúčania pre pastoračnú múdrosť vo farnostiach na Slovensku.

Nové usmernenia v súvislosti so šírením Koronavírusu

Dátum: 17. 10. 2020

15. októbra vstúpili do platnosti nové nariadenia ohľadne šírenia ochorenia COVID-19. Dotýka sa to aj slávenia verejných bohoslužieb na území Slovenskej republiky.

Nariadenie diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku

Dátum: 11. 10. 2020

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal nariadenie na žiadosť ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Krízového štábu. Týka sa verejného slávenia bohoslužieb v regiónoch Oravy a Liptova.

Sväté omše v nedeľu 4.10.2020

Dátum: 1. 10. 2020

Upozorňujeme veriacich na zmenu časov svätých omší v nedeľu 4.10.2020 z dôvodu nových opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19

#

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

Dátum: 17. 6. 2020

Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

2. ročník Diecéznej školy viery. 1

2. ročník Diecéznej školy viery.

Dátum: 30. 5. 2020

8. Božie prikázanie

Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu 1

Hovorca KBS k prijímaniu Eucharistie v čase koronavírusu

Dátum: 8. 5. 2020

Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvänie, ani profanáciu.

Modlime sa ruženec v domácnosti 1

Modlime sa ruženec v domácnosti v mesiaci máj

Dátum: 27. 4. 2020

List pápeža Františka na mesiac máj
Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

#

Aktivita 8. Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dátum: 18. 4. 2020

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)
Symbolom pre tento týždeň je srdce, ktoré odpúšťa je milosrdné.

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie 1

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Dátum: 14. 4. 2020

Ponúkame katechézu pre všetkých ktorí sa zapojili do projektu Diecézna škola viery II. o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu.
Pozývame zvlášť birmovancov v rámci prípravy na sviatosť birmovania.
Dokument si môžete pozrieť na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána 1

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána

Dátum: 10. 4. 2020

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10)
Symbolom pre tento týždeň sú okovy ako symbol, že sú rozlomené okovy smrti.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 1

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020 1

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020

Dátum: 7. 4. 2020

Povzbudzujúce slová otca biskupa na Veľkú noc

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu 1

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu

Dátum: 6. 4. 2020

Bratislava 6. apríla (TK KBS) Českí a moravskí biskupi pozvali veriacich, aby na Bielu sobotu po zotmení zapálili vo svojich domovoch sviečku alebo vystavili do okna obraz Ježiša Krista. "Je to veľmi pekná iniciatíva: budem rád, ak sa k nej pridajú aj slovenskí veriaci," povedal pre TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu 1

Novéna k Božiemu milosrdenstvu - začína sa modliť na Veľký piatok

Dátum: 6. 4. 2020

Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na Veľký piatok a končí Sviatkom Božeho milostrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Novéna sa môže modliť aj počas celého roka.

Pán Ježiš povedal Faustíne: "Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásť krát. Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva."

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie domoa - verzia pre mobilné zariadenia 1

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie doma - verzia pre mobilné zariadenia

Dátum: 5. 4. 2020

Inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas
od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele

#

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

Dátum: 4. 4. 2020

Toto požehnanie súvisí so starou pôstnou praxou, ktorá zakazovala nielen požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané na ich prvé domáce použitie. Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má pokračovať doma v hostine lásky – agapé.

Aktivita 6. Kvetná nedeľa 1

Aktivita 6. Kvetná nedeľa

Dátum: 3. 4. 2020

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“ (Mt 5, 5)
Symbolom pre tento týždeň sú pery ako symbol tichosti a pokory.

Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis) 1

Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis)

Dátum: 30. 3. 2020

Aktualizovaný online rozpis svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu

#

“Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského

Dátum: 30. 3. 2020

Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Ponúkame na stiahnutie, prežiť tak čas s Božím slovom.

Dokonalá ľútosť

Dátum: 30. 3. 2020

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania 1

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Dátum: 28. 3. 2020

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

Aktivita 5. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 5. Pôstna nedeľa

Dátum: 27. 3. 2020

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5, 4)
Symbolom pre tento týždeň je plačúci, ktorý nakoniec od Boha získa útechu.

Zobrazeno 1-30 z 117

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

elektronické služby ESMAO

Externé odkazy

skolavc klinnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom