Menu

Obec Klin
Obec Klin

Klin po roku 1945

Po II. svetovej vojne bola veľmi zložitá hlavne v zdravotníctve. Vtedajší okres Námestovo s 32 000 obyvateľmi mal len jedného lekára v Námestove a jediná tamojšia lekáreň bola zničená pri vojenských operáciách. V tej dobe si hlavne šírenie brušného týfusu vynútilo zriadenie epidemickej nemocnice. Jej kapacita však nepostačovala. 

Bol zavedený prídelový systém. V roku 1945 obec žiadala o pridelenie železa na okutie 17 vozov s osami a 26 ráfov na vozové kolesá. K 1.11.1945 v obci žilo 1123 obyvateľov, z toho 197 detí do 6 rokov a 348 detí od 6 do 12 rokov. 

V roku 1945 pokoj v obci narušilo zhabanie majetku Katolíckej jednoty v Kline Národnou bezpečnosťou. Činnosť však nebola zastavená a v decembri 1945 spolok žiadal o schválenie stanov.

Základným zdrojom obživy obyvateľov obce zostalo aj po vojne poľnohospodárstvo spojené s chovom dobytka. Múku na varenie a pečenie chleba si občania chodili mlieť do Zubrohlavy, Rabče, alebo až do Hruštína.

V roku 1946 bolo v obci založené Potravné družstvo. V tomto roku sa aj uskutočnili voľby, v ktorých zvíťazila Demokratická strana. Komunistická strana získala len 13 hlasov. 

Pre obec bol významný rok 1949, keď boli po obci vybudované elektrické rozvody. Náklady na elektrifikáciu čiastočne hradili aj miestni urbarialisti z odpredaného dreva v lese Olexovka, časť znášali občania a časť uhradil štát. V nasledujúcich rokoch sa výrazne rozšíril počet rádioprijímačov a iných spotrebičov. 

Obec začiatkom 50-tych rokov zápasila s množstvom problémov. Predovšetkým zlé cesty, nedostatok pitnej vody, zlá úroveň obchodov a mnoho iných potrebností si vyžadoval urýchlené riešenie. Vo veľmi zlom stave bol kultúrny dom. Nevyhnutne sa muselo prikročiť k jeho generálnej oprave. Jej súčasťou bola aj prístavba nového javiska. Vytvorením vhodnejších priestorov sa podstatne zlepšili možnosti na organizovanie kultúrnych akcií. Založená bola tanečná skupina a nacvičovali sa divadlá. V upravenom kultúrnom dome pravidelne účinkovalo Dedinské divadlo z Bratislavy. Miestnu školu v tomto období navštevovalo 158 žiakov v piatich triedach. Pri kultúronom dome bol postavený nový most. 

V polovici 50-tych rokov mala obec 1130 obyvateľo. Značná časť sa zaoberala poľnohospodárstvom. V roku 1957 sa uskutočnilo nové prečislovávanie domov. Celkovo bolo v Kline 260 čísel s 1360 obyvateľmi. V obci sa nachádzali dva obchody a jeden hostinec. 

Nové domy sa stavali v novej ulici v hornej časti obce. V dolnej časti bola postavená nová autobusová čakáreň. Svojpomocne sa stavali gravitačné vodovody, ktoré využívali výdatnosť prameňov. Na takéto vodovody bolo v roku 1959 napojených už takmer 3/4 obyvateľov.

Niekdajšia Orlovňa upravená na kult. účely
orlovnaKaždý týždeň sa v obci premietal film. V obci chýbal miestny rozhlas. Ešte v roku 1963 sa pri ohlasovaní správ MNV používal bubon. V roku 1968 sa v obci veľa zmenilo úpravou cesty v dĺžke dvoch kilometrov s bezprašným povrchom, rekonštruovalo sa verejné osvetlenie, plocoval sa cintorín.
 
Občania si pred svojimi domami upravovali rigoly i mosty do svojich dvorov. Výstavba nových domov postupne vytláčala staré drevenice. 
13. septembra 1965 bola zriadená jednotriedna materská škola pre 30 detí. Vážnym problémom tu bol aj v nasledujúcich rokoch nedostatok vody. Ešte v roku 1969 sa voda nosila vo vedrách. 
V sedemdesiatyh rokoch sa pokračovalo v priaznivých trendoch v rozvoji obce. Stavali sa nové rodinné domy. V roku 1971 bolo napríklad schválených 6 žiadostí o vydanie povolenia na výstavbu. Boli opravené aj cesty. V roku 1973 sa vykonávala generálna oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu s novou rozhlasovou ústredňou.
 
Kultúrny dom s priestormi obecného úradu 

kulturny domV tomto období sa v dedine premietali dvakrát do týždňa filmy. Aktívnu časť vyvíjali ochotníci. V roku 1972 bolo v obci odohratých šesť divadelných predstavení, z toho štyry miestnymi ochotníkmi. V prvom polroku 1976 sa prikročilo k výstavbe novej materskej školy. Už v tom istom roku bola vybudovaná jedna budova, pod druhú budovu boli bybetonóvané základy.

Kolaudácia sa uskotočnila v roku 1977 a v roku 1978 sa robili terénne úpravy. V roku 1977 sa začala pripravovať projektová dokumentácia na výstavbu kultúrneho domu a v roku 1978 aj na výstavbu montovanej telocvične. Realizácia sa však odkladala. Pripravovala sa aj rekonštrukcia bývalej ZDŠ. V roku 1978 bol v obci jeden obchod so smiešaným tovarom, pošta, pohostinstvo s vývarňou obedov pre dôchodcov a miestnym zamestnancom. Počas sčítania ľudí a domov v roku 1980 bolo v Kline napočítaných 1 621 trvale bývajúcih obyvateľov. Ekonomicky aktívnych bolo 684 osôb, z toho 298 žien a 386 mužov. Mimo obce pracovalo 554 obvateľov, mimo okresu 53 a mimo kraja 23 obyvateľov. V obci sa nachádzalo 375 domov, z nich 334 trvale obývaných rodinných domov a školská bytovka so 6 bytmi. Kúpeľnu - sprchovací kút malo 235 bytov, vodovod 285 bytov, ústredné kúrenie 150 bytov, chladničku 234 bytov, farebný televízor 1 byt, čierno-biely televízor 232 bytov, motocykel 7 bytov a osobné auto 67 bytov.

Materská škola

skolka

V roku 1981 sa začalo s výstavbou Klubu mládeže, v roku 1985 sa prikročilo aj k výstavbe domu smútku, hoci projektová dokumentácia bola pripravená už v predchádzajúcich rokoch. V druhej polovici 80-tych rokov bola najsledovanejšou akciou výstavba vodovodu. Robili sa výkopové práce a kládlo sa potrubie cez obec, budovali sa prečerpávacie stanice.

12. decembra 1987 bol skolaudovaný a daný do činnosti celoobecný vodovod - I. etapa. V roku 1988 sa pokračovalo v prácach na II. etape a neskôr na III. etape vodovodu. Medzi významné stavby sa zaradila aj výstavba nákupného strediska. V lete roku 1988 sa dokončila výstavba základov a do zimy bola stavba pod strechou. Občania tu odpracovali tisícky hodín. 

V roku 1978 vznikla Miestna organizácia chovateľov poštových holubov v Kline, oddelením od vtedajšej spoločnej organizácie s obcami Bobrov, Rabča, Oravská Polhora a mestom Námestovo. 

ČSČK bolo v obci založené už v roku 1954. Jeho prvou predsedníčkou bola Viktória Červeňová, neskôr Vilma Pajtová. 

Veľký význam sa aj v Kline prikladal požiarnej ochrane. Pozornosť sa venovala požiarnej nádrži, úpravám požiarnej zbrojnice, výzbroji a výstroju. V roku 1970 bola vyradená striekačka PS 6 a v roku 1972 bol zakúopený automobil TATRA 805. V roku 1986 mal Dobrovoľný zväz požiarnej ochrany v Kline 71 členov. V roku 1986 bolo zakúpené nové vozidlo AVIA. Miestna organizácia v Kline vlastnila aj motorovú striekaťku PPS 12 a PS 8. 

Okrem riešenia dôležitých úloh, ktoré ťažili obec, vážnou úlohou bola príprava prvých slobodných volieb (po novembrových udalostiach r. 1989). Konali sa 8.-9. júna 1990. Výkonnými orgánmi obecnej samosprávy sa stal starosta a obecné zastupiteľstvo. Pradnými orgánmi sa stala obecná rada a komisie. Hnuteľný a nehnuteľný majetok prešiel z vlastníctva štátu do vlastníctva obce. 

1.7.1991 vznikol zo samostatnej prevádzky Obecný podnik v Kline s obchodnou a stavebnou činnosťou, kovovýrobou a autodopravou. Podnik sa musel prispôsobiť novým podmienkam. Hospodárske zmluvy na rok 1991 boli zrušené, a tak hlavne výroba násad musela byť zastavená. začala sa príprava výroby europaliet. 

V roku 1991 bola obnovená činnosť urbárskeho spoločenstva - URBÁR. Všetky lesné plochy, ktoré im v minulosti patrili, sa opäť vrátili. Pri sčítaní ľudu v roku 1991 sa napočítalo 1701 občanov, 425 domov (trvale obývaných 382). Mimo obce pracovalo 660 obyvateľov. 29. júna 1993 posvätil spišský pomocný biskup Andrej Imrich stavebnú jamu na výstavbu kostola a fary. Projektantom sa stal Ing. arch. Marián Goľ. Kostol s prístavbou začali stavať občania v roku 1993. V rokoch 1997, 95 tu občania odpracovali 46 186 hodín a odovzdali dary v hodnote 1 823 000 Sk. Ďalšie finančné prostriedky darovala obec Klin a súkromní podnikatelia. Dokončením objektu v roku 1997 obec počíta s vytvorením samostatnej farnosti. 

V roku 1994 sa v obci začalo s výstavbou kanalizácie a s úpravou potoka v dolnej časti obce. V dňoch 18. a 19. novembra 1994 sa konali voľby poslancov do obecného zastupiteľstva starostu obce. 
Na jeseň roku 1998 sa konali nové voľby starostu obce. Zvolený bol Viktor Boroviak. 
V roku 2002 sa konali nové voľby starostu obce. Zvolený bol opäť Viktor Boroviak. 
V roku 2006 vystriedal Viktora Borovjaka na mieste starostu obce Štefan Peňák.

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

rozana

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v KlineFond na podporu športu

elektronické služby ESMAO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Preklad (translations)