Menu

Obec Klin
Obec Klin

Nárečie

V hornooravskej oblasti nastal v druhej polovici 20.storočia výrazný hospodársko-spoločenský pohyb obyvateľstva, ktorý spôsobila najmä stavba vodnej nádrže známa pod názvom Oravská priehrada. S ňou súvisí nielen zánik piatich "zátopových osád", ale aj značné miešanie obyvateľstva vo všetkých obciach v okolí Námestova. Tento pohyb zanechal výrazné stopy aj v jazyku jednotlivých obcí, a tak údaje zo zaniknutých i terajších obcí nadobúdajú z jazykového aspektu dokumentárny charakter. Z tejto príčiny sa chceme venovať aj jazyku obce Klin, a to na základa viacerých výskumov. 

Pre nárečie Námestova a okolitých obcí sú charakteristické viaceré hláskoslovné a tvaroslovné osobitosti, ktoré sa v iných nárečiach na Slovensku vyskytujú zriedkavejšie, alebo sa vôbec nevyskytujú. 


Výrazné odlišnosti nárečia Klina 

Najvýraznejším znakom nárečia Klina a okolia je strata dlhých samohlások. Ako v ostatných obciach aj v Kline sa hovorí "kratko", t.j. nevyslovujú sa dlhé samohlásky a dvojhlásky iba v naznačenom a obmedzenom rozsahu, napr.:Prave zme šľi do Veseleho; pastira nam ukazaľi to mesto; ak predaťe, kupime; tovor bol šľiňejaki, aľe dobri. 
 Nápadná je aj výslovnosť hlásky a v postaveniach, v ktorých je na dolnej Orave hláska ä, a to aj po perných spoluhláskach, napr. slovách ako maso, pať, paďesat, maki (mäkký), pamať ap. 

Od nárečia na strednej a dolnej Orave sa toto nárečie zreteľne odlišuje výslovnosťou slabičného l, ĺ s tzv. sprievodnou samohláskou, t.j. známa je výslovnosť ako dluhi, dlužen, dlužoba, f kluboch (v kĺboch), tlucť (tĺcť), jablučko. 

Tak ako vo väčšine ostatných hornooravských obcí aj v Kline sa používa znenie viľk, viľki, namiesto vlk, vlci. Jednotlivo sme si všimli aj kolísanie vo výslovnosti slova polt, pult, "plť". Z údajov vidno, že vo všetkých prípadoch prevládajú znenia so samohláskou U. Odchýlky sa dotýkajú iba jednotlivých slov. Pri slovách so slabičným R je však už v plnom rozsahu stredoslovenský stav; hovorí sa hrdlo, štrbavi, hrbati, chrbiet, krf. Namiesto prv sa používa slovo drej. Dlhé slabičné ŕ sa vyslovuje dôsledne krátko, t.j. vrba. veľki krdeľ, mali vršek, vošla do trňa. 

Výrazným znakom tohto nárečia je aj výslovnosť hlásky V ako F vovnútri slova i na jeho konci po samohláske, t.j. známa je výslovnosť charakteristická pre celú hornú Oravu, napr. v prípadoch ako trhaľi sme sľifki, dobra poľefka, plana obuf...


 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

rozana

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v KlineFond na podporu športu

elektronické služby ESMAO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 1 2 3 4 5

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Preklad (translations)