Obec Klin
Obec Klin

VZN

Rok 2016

VZN č. 27/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠK, ŠJ a záujmové vzdelávanie

6486-VZN-272016-o-urceni-vysky-dotacie-na-pevadzku-a-mzdy-na-diet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,47 kB

VZN č. 28/2016 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin.

6488-VZN-282016-o-miestnych-daniach-a-poplatok-za-KO-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,73 kB

Dodatok č.1 k VZN č.24/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO na území obce Klin

8031-Dodatok-c-1-k-VZN-c.24-2016-o-nakladani-s-opadom-obec-Klin-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,93 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 24/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klin

8106-Dodatok-c.2-k-VZN-c.24-2016-o-o-nakladani-s-komunalnymi-odpa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,72 kB

Rok 2015

VZN č. 21/2015 o určení školského obvodu ZŠ, miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ

5654-schvalene-vzn-c-212015-od-01012016-1447162512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,52 kB

VZN č. 22/2015 - Dodatok č. 2 k ÚPN obce Klin

5694-vzn-c222015-dodatok-c2-k-up-1451377721.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,58 kB

VZN č. 23/2015 o krátkodobom prenájme

5692-vzn-c-232015-kratkodoby-prenajom-obce-klin-1450861874.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,4 kB

Rok 2014

VZN č. 16/2014 o držaní psov

4845-vzn-16-2014-o-drzani-psov-1400589387.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,08 kB

VZN č. 18/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce KLIN

5171-vzn-ulice-a-stavby-1417693212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,43 kB

VZN č.20/2014 o spôsobe náhradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

5194-vzn-20-2014-nahradne-zasobovanie-1418817270.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156 kB

Dodatok č.1k VZN 20/2014

6100-DODATOK-c.-1-VZN-20-2014-nahradne-zasobovanie-...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,14 kB

Rok 2013

VZN č. 13/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

4618-vzn-c-132013-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,58 kB

VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

4617-vzn-c-15-2013-spolocstravovanie-ucinne-od-01012014-138779996.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,93 kB

Rok 2012

VZN č. 5/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

3799-vzn-c-52012-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-135513157.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

VZN 10/2012 o zákaze hazardných hier v obci Klin

4383-vzn-c-102012-o-zakaze-hazardnych-hier-v-obci-klin-1355833232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,05 kB

VZN č. 11/2012 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

4257-vzn-c-11-2012-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-1358777960.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,89 kB

VZN č. 6/2012 - sociálne služby v obci Klin

4005-prilohy-k-vzn-c-62012-tlaciva-a-ziadosti-1349083273.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,25 kB
Zobrazeno 21-40 z 49

Externé odkazy

skolavc klinnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzp

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom