Obec Klin
Obec Klin

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

kostolSprávcom farnosti je od 1. 8. 2012 doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. Kaplánom je od 1. 7. 2020. Mgr. Vincent Pollák. Farnosť bolá založená 1. 7. 1998. Dovtedy bola filiálkou farnosti Zubrohlava. Patrí do dekanátu Námestovo. Farským kostolom je Kostol sv. Antona Paduánskeho. Pôsobí tu Mládežnícky spevácky zbor a Vokálny zbor. Veľký duchovný význam má tiež Areál pri soche Krista na vrchu Grapa, z ktorého je zároveň krásny výhľad na krajinu.
 

Adresa:

Hlavná 223/126
029 41  Klin
 
 

Aktuality

Zobrazeno 31-60 z 122
Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis) 1

Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis)

Dátum: 30. 3. 2020

Aktualizovaný online rozpis svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu

#

“Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského

Dátum: 30. 3. 2020

Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Ponúkame na stiahnutie, prežiť tak čas s Božím slovom.

Dokonalá ľútosť

Dátum: 30. 3. 2020

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania 1

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Dátum: 28. 3. 2020

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

Aktivita 5. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 5. Pôstna nedeľa

Dátum: 27. 3. 2020

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5, 4)
Symbolom pre tento týždeň je plačúci, ktorý nakoniec od Boha získa útechu.

#

Duchovné povzbudenie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku

Dátum: 26. 3. 2020

Spišská Kapitula 26. marca 2020. Duchovné povzbudenie, ktoré v čase epidémie koronavíru napísal spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

#

Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

Dátum: 25. 3. 2020

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. 

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie 1

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Dátum: 24. 3. 2020

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom.

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš 1

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

Dátum: 24. 3. 2020

Bratislava 24. marca (TK KBS) Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie.

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca 1

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

Dátum: 20. 3. 2020

Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

Aktivita 4. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 4. Pôstna nedeľa

Dátum: 20. 3. 2020

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)
Symbolom pre tento týždeň sú prázdne ruky, ktoré s dôverou vystierame k Bohu.

ZJEDNOŤME SA O 21:00 V MODLITBE RUŽENCA  2

ZJEDNOŤME SA O 21:00 V MODLITBE RUŽENCA 

Dátum: 19. 3. 2020

Taliansko sa zjednotí v modlitbe ruženca, pripojí sa pápež František, pripojme sa i my...

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy 1

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

Dátum: 18. 3. 2020

(ANS, Rím 13. marca 2020) – Vzhľadom na katastrofálne rozširovanie sa koronavírusu vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozýva celú saleziánsku rodinu a mladých obnoviť si dôverné odovzdanie sa Márii Pomocnici, podľa príkladu dona Bosca v podobných okolnostiach. Preto navrhuje mimoriadny deviatnik od 15. do 23. marca so zakončením osobitnou modlitbou zasvätenia 24. marca, na mesačnú spomienku na Pannu Máriu Pomocnicu.

Modlitby a prosby v čase núdze

Dátum: 18. 3. 2020

Modlitby a Duchovné sv. prijímanie.

#

Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia? Odpovedá hovorca KBS

Dátum: 17. 3. 2020

Bratislava 16. marca (TK KBS) Viaceré médiá požiadali o reakciu, ako je to teraz - v čase epidémie koronavírusu - so sviatosťou zmierenia? Prinášame odpoveď hovorcu KBS Martina Kramaru.

Výzva k spoločnej modlitbe 1

Výzva k spoločnej modlitbe

Dátum: 11. 3. 2020

modlitbe dnes večer o 20.00

Aktivita 3. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 3. Pôstna nedeľa

Dátum: 11. 3. 2020

„Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ (Mt 5, 6)
Symbolom pre tento týždeň sú váhy symbol spravodlivosti.

#

STANOVISKO KBS K ZÁKAZU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Dátum: 10. 3. 2020

Slávenie bohoslužieb

#

Odporúčnia predsedu KBS

Dátum: 7. 3. 2020


ODPORÚČANIA PREDSEDU KBS PRE KŇAZOV A VERIACICH
V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA KORONOVÍRUSU

čisté srdce

Aktivita 2. Pôstna nedeľa

Dátum: 5. 3. 2020

"Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." (Mt 5, 9)
Symbolom pre tento týždeň je čisté oko, ktoré uvidí Boha.

Projekt "Podeľme sa! 2020"

Dátum: 27. 2. 2020

Podstatou podujatia je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Organizátori to chcú urobiť novým spôsobom: nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem. Tým chcú zároveň podčiarknuť i zmysel pôstu.

Finančný výťažok bude venovaný na projekt Oázy – Nádej pre nový život (bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach) a na zriadenie poradenskej a terapeutickej podpory rodinám v náročných životných situáciách v rámci projektu organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar.

Kontakt: Mária Raučinová, tel. 0905 472 908, e-mail raucinovam@gmail.com

Zabawa

Púť do Zabawy v Poľsku

Dátum: 27. 2. 2020

"Komisia pre mládež Spišskej diecézy pozýva mladých na pôstnu víkendovú púť do Zabawy v Poľsku, na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej, mučenice čistoty.
Táto púť bude 13. – 15. 3. 2020.
Viac informácií a prihlasovanie na www.komisia.sk

Ukrižovaný

Modlitba k Ukrižovanému

Dátum: 25. 2. 2020

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

"Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." (Mt 5, 9)

Aktivita 1. Pôstna nedeľa

Dátum: 22. 2. 2020

"Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi." (Mt 5, 9)
Symbolom pre tento týždeň je Holubica s ratolesťou

Ježiš na hore

Pôstna aktivita Ježiš na Hore Blahoslavenstiev

Dátum: 22. 2. 2020

 Pôstna aktivita pre deti: začíname pôstnu aktivitu s názvom S Ježišom na hore. Námety pre jednotlivé týždne sú Blahoslavenstvá. "Blahoslavenstvá sú osobným preukazom kresťana," hovorí pápež František (porov. Gaudete et Exsultate, 63). Preto si ich budeme po celú pôstnu dobu až po 2. veľkonočnú nedeľu pripomínať. Každý týždeň si predstavíme jedno blahoslavenstvo a v nasledujúcom týždni sa pokúsime podľa neho žiť. Pozývame sa zapojiť do tejto aktivity celé rodiny.

DO

Dochovná obnova pre chlapcov v kňazskom seminári.

Dátum: 1. 2. 2020

ponukúkame duchovnú obnovu pre chlapcov,
ktorá bude v kňazskom seminári na Spišskej Kapituli v Spišskom Podhradí
1.5. - 3.5.2020.

OS

Ohne snúbencov

Dátum: 24. 1. 2020

Od 6.3. - 8.3. 2020. sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, Ohne snúbencov

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov 15. február 2020 1

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov 15. február 2020

Dátum: 24. 1. 2020

Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov,
sobota 15. februára 2020
už po ôsmy raz v Mestskej hale na Klokočine v Nitre.

PMD

Poďakovanie z Pápežských misijných diel o. Ivana Kňaze

Dátum: 18. 1. 2020

V piatok 14. februára 2020 o 7.00 hodine budem sláviť svätú omšu v kaplnke TV LUX. Svätú omšu si môžete pozrieť v živom vysielaní. Obetujem ju za všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás.

Jubileum KU v Ružomberku a pozvánka na DOD KU 4.2.2020 o 10:00

Dátum: 18. 1. 2020

List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity

Zobrazeno 31-60 z 122

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

elektronické služby ESMAO

Externé odkazy

skolaSODBnasa orava logocleerioNATUR-packotvorena samospráva

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

informácie e-mailom

Novinky e-mailom