Menu

Obec Klin
Obec Klin

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

kostolSprávcom farnosti je od 1. 8. 2012 doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD. Kaplánom je od 1. 7. 2020. Mgr. Vincent Pollák. Farnosť bolá založená 1. 7. 1998. Dovtedy bola filiálkou farnosti Zubrohlava. Patrí do dekanátu Námestovo. Farským kostolom je Kostol sv. Antona Paduánskeho. Pôsobí tu Mládežnícky spevácky zbor a Vokálny zbor. Veľký duchovný význam má tiež Areál pri soche Krista na vrchu Grapa, z ktorého je zároveň krásny výhľad na krajinu.
 

Adresa:

Hlavná 223/126
029 41  Klin
 
 

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 190
Modlime sa ruženec v domácnosti 1

Modlime sa ruženec v domácnosti v mesiaci máj

Dátum: 27. 4. 2020

List pápeža Františka na mesiac máj
Vatikán 25. apríla (RV) Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

Aktivita 8. Nedeľa Božieho milosrdenstva

Aktivita 8. Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dátum: 18. 4. 2020

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)
Symbolom pre tento týždeň je srdce, ktoré odpúšťa je milosrdné.

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie 1

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Dátum: 14. 4. 2020

Ponúkame katechézu pre všetkých ktorí sa zapojili do projektu Diecézna škola viery II. o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu.
Pozývame zvlášť birmovancov v rámci prípravy na sviatosť birmovania.
Dokument si môžete pozrieť na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána 1

Aktivita 7. Slávnosť Zmŕtvychvstania Pána

Dátum: 10. 4. 2020

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10)
Symbolom pre tento týždeň sú okovy ako symbol, že sú rozlomené okovy smrti.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 1

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020 1

Pastiersky list diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Veľkú noc 2020

Dátum: 7. 4. 2020

Povzbudzujúce slová otca biskupa na Veľkú noc

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu 1

Pridajme sa k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy na Veľkonočnú vigíliu

Dátum: 6. 4. 2020

Bratislava 6. apríla (TK KBS) Českí a moravskí biskupi pozvali veriacich, aby na Bielu sobotu po zotmení zapálili vo svojich domovoch sviečku alebo vystavili do okna obraz Ježiša Krista. "Je to veľmi pekná iniciatíva: budem rád, ak sa k nej pridajú aj slovenskí veriaci," povedal pre TK KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu 1

Novéna k Božiemu milosrdenstvu - začína sa modliť na Veľký piatok

Dátum: 6. 4. 2020

Novéna k Božiemu milosrdenstvu začína na Veľký piatok a končí Sviatkom Božeho milostrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Novéna sa môže modliť aj počas celého roka.

Pán Ježiš povedal Faustíne: "Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásť krát. Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva."

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie domoa - verzia pre mobilné zariadenia 1

Veľkonočné Trojdnie na prežívanie doma - verzia pre mobilné zariadenia

Dátum: 5. 4. 2020

Inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas
od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

Dátum: 4. 4. 2020

Toto požehnanie súvisí so starou pôstnou praxou, ktorá zakazovala nielen požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané na ich prvé domáce použitie. Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má pokračovať doma v hostine lásky – agapé.

Aktivita 6. Kvetná nedeľa 1

Aktivita 6. Kvetná nedeľa

Dátum: 3. 4. 2020

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“ (Mt 5, 5)
Symbolom pre tento týždeň sú pery ako symbol tichosti a pokory.

Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis) 1

Sväté omše a iný duchovný program online (aktualizovaný rozpis)

Dátum: 30. 3. 2020

Aktualizovaný online rozpis svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu

“Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského

“Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského

Dátum: 30. 3. 2020

Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Ponúkame na stiahnutie, prežiť tak čas s Božím slovom.

Dokonalá ľútosť

Dátum: 30. 3. 2020

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania 1

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Dátum: 28. 3. 2020

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

Aktivita 5. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 5. Pôstna nedeľa

Dátum: 27. 3. 2020

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5, 4)
Symbolom pre tento týždeň je plačúci, ktorý nakoniec od Boha získa útechu.

Duchovné povzbudenie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku

Duchovné povzbudenie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku

Dátum: 26. 3. 2020

Spišská Kapitula 26. marca 2020. Duchovné povzbudenie, ktoré v čase epidémie koronavíru napísal spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

Dátum: 25. 3. 2020

Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. 

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie 1

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Dátum: 24. 3. 2020

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom.

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš 1

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

Dátum: 24. 3. 2020

Bratislava 24. marca (TK KBS) Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie.

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca 1

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

Dátum: 20. 3. 2020

Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.

Aktivita 4. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 4. Pôstna nedeľa

Dátum: 20. 3. 2020

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)
Symbolom pre tento týždeň sú prázdne ruky, ktoré s dôverou vystierame k Bohu.

ZJEDNOŤME SA O 21:00 V MODLITBE RUŽENCA  2

ZJEDNOŤME SA O 21:00 V MODLITBE RUŽENCA 

Dátum: 19. 3. 2020

Taliansko sa zjednotí v modlitbe ruženca, pripojí sa pápež František, pripojme sa i my...

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy 1

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

Dátum: 18. 3. 2020

(ANS, Rím 13. marca 2020) – Vzhľadom na katastrofálne rozširovanie sa koronavírusu vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozýva celú saleziánsku rodinu a mladých obnoviť si dôverné odovzdanie sa Márii Pomocnici, podľa príkladu dona Bosca v podobných okolnostiach. Preto navrhuje mimoriadny deviatnik od 15. do 23. marca so zakončením osobitnou modlitbou zasvätenia 24. marca, na mesačnú spomienku na Pannu Máriu Pomocnicu.

Modlitby a prosby v čase núdze

Dátum: 18. 3. 2020

Modlitby a Duchovné sv. prijímanie.

Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia? Odpovedá hovorca KBS

Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia? Odpovedá hovorca KBS

Dátum: 17. 3. 2020

Bratislava 16. marca (TK KBS) Viaceré médiá požiadali o reakciu, ako je to teraz - v čase epidémie koronavírusu - so sviatosťou zmierenia? Prinášame odpoveď hovorcu KBS Martina Kramaru.

Výzva k spoločnej modlitbe 1

Výzva k spoločnej modlitbe

Dátum: 11. 3. 2020

modlitbe dnes večer o 20.00

Aktivita 3. Pôstna nedeľa 1

Aktivita 3. Pôstna nedeľa

Dátum: 11. 3. 2020

„Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ (Mt 5, 6)
Symbolom pre tento týždeň sú váhy symbol spravodlivosti.

STANOVISKO KBS K ZÁKAZU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

STANOVISKO KBS K ZÁKAZU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Dátum: 10. 3. 2020

Slávenie bohoslužieb

Odporúčnia predsedu KBS

Odporúčnia predsedu KBS

Dátum: 7. 3. 2020


ODPORÚČANIA PREDSEDU KBS PRE KŇAZOV A VERIACICH
V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA KORONOVÍRUSU

Zobrazené 31-60 z 190

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

rozana

Projekty

interregop kzpZlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v KlineFond na podporu športu

elektronické služby ESMAO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Externé odkazy

skolaSODBBozpokolnasa orava logocleerioNatur pack banner

Preklad (translations)